Prevádzkový poriadok

Kategória: Uncategorised Uverejnené: pondelok, 14. marec 2022 Napísal: velodrom

                                                                                         

ŠK Velodrom Prešov, o.z.  

Športová 4
080 01 Prešov
IČO: 42339502
DIČ: 2024134013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠK VELODROM PREŠOV

1. Pri každom vstupe do areálu velodrómu sa telefonicky prihláste u správcu.
2. Termín tréningu si vopred dohodnite so správcom.
3. Počas jazdy na bicykli ste povinní dodržiavať pravidlá dráhovej cyklistiky a povinne mať na hlave ochrannú prilbu.
4. Jazdenie na velodróme je na vlastnú zodpovednosť, majiteľ nezodpovedá za prípadné úrazy alebo straty v priestoroch areálu.
5. Dodržujte hygienické pravidlá a pokyny správcu.
6. Počas pretekov dodržujte pokyny organizátorov.
7. Hodiny pre verejnosť sú v pondelok, stredu a piatok od 13-17 hodiny. V prípade, ak sú tréningy klubov alebo preteky, hodiny pre verejnosť sú zrušené. Ak by bol záujem o využitie velodrómu počas víkendu, dohodnite si termín so správcom areálu.
8. Je možné využívať aj ubytovacie kapacity v areáli velodrómu po dohovore so správcom v súlade s ubytovacím poriadkom.
9. Je možné využívať služby areálu na organizáciu podujatí, spoločenských akcií, svadieb, osláv, karov a iných posedení s občerstvením.
10. Je možné v areáli organizovať športové akcie podľa možností, požiadaviek a dohovore so správcom.
KONTAKT: Jozef Delej správca 0902 901031


Cenník služieb ŠK Velodróm Prešov
Hodiny pre verejnosť na Velodróme
Záujemcovia kontaktujte SPRÁVCU Velodrómu Vstupné:
1€ / na 1 hodinu a 1 osobu
Poskytnutie velodrómu a priestorov na súťaž 25 € / na 1 hodinu
Zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby 45 € / na 1 hodinu
Poskytnutie velodrómu na tréning pre jeden klub   15 € / na 1 hodinu

Návštevy: 233