sobota, september 26, 2020

 

 

Nakoľko štadión v minulosti neslúžil pre širokú verejnosť, ale len pre organizovanú cyklistku, po dohode s mestom sme v roku 2013 a 2014 organizovali masové akcie pod názvom - Prešovský kilometer, ktoré sa stali u prešovčanov veľmi obľúbené. Štadión ožil, organizovane ho navštevujú denne amatérski cyklisti a korčuliari a to nie len z mesta Prešov. Veríme, že mesto Prešov sa opäť stane centrom dráhovej cyklistiky na Slovensku.

Hlavné úlohy mesta a ŠK Velodrom Prešov:

- zabezpečiť revitalizáciu dráhy a celého velodromu

- vytvoriť centrum dráhovej cyklistiky na Slovensku

- rozširovať centrum dráhovej cyklistiky na Slovensku

- spolupracovať s korčuliarskymi klubmi

- umožniť vstup na velodrom aj pre vozíčkarov a širokú  cyklistickú verejnosť

- spolupráca s prešovskou univerzitou

- rozvíjať cezhraničnú spolupráca.

 

 

 

 

 

mod_ninja_simple_icon_menu