Cenník služieb ŠK Velodróm Prešov

 

Hodiny pre verejnosť na Velodróme každú stredu a štvrtok od 15,00 - 19,00 hod. Vstupné 1€ na hodinu.

 

Poskytnutie velodrómu a priestorov na súťaž na 1 hodinu                                    15 €

Zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby na 1 hodinu                                    40 €

Poskytnutie velodrómu na tréning pre kluby na hodinu                                        10 €

Poskytnutie velodrómu na verejné tréningy na hodinu na osobu                             1 €

Zapožičanie dráhového bicykla na tréning na 1 hodinu                                          7 €